Головна


Газовимірювальні системи Polytron (Політрон) виробництва Дрегер (Dräger Safety AG & Co. KGaA), Німеччина призначені для безперервного контролю та достовірного раннього виявлення токсичних, вибухонебезпечних газів та кисня.

В якості сигнализації використовуються засоби світлового та звукового оповіщення, панелі візуалізації, програмне забезпечення для доступу в інтернет.

В комплексі з давачами полум’я вони створюють на потенційно небезпечних об’єктах надійну систему запобігання  виникненню надзвичайних  ситуацій.

Comments are closed.